Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Jednym z warunków komfortowego życia w wiejskim domu jest prawidłowe i nieprzerwane działanie systemu kanalizacyjnego. A jeśli stare żeliwne rury z czasem mogłyby dać pęknięcia i przecieki, to przy użyciu nowoczesnego polimeru problem ten zniknął w tle. Ale nawet nowe rury mogą być zatkane, jeśli zostały zainstalowane nieprawidłowo, więc podczas instalacji musisz wiedzieć, jakie nachylenie kanału powinno wynosić 1 metr w prywatnym domu.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Liczby nie zawsze pokazują, że wszystkie rury kanalizacyjne są rzeczywiście umieszczone pod pewnym kątem

Dlaczego nachylenie

Aby wypływ wody w kanalizacji wypłukał cząstki stałe za nią, rury należy układać pod nachyleniem. W tym przypadku kąt nachylenia ścieków musi być zgodny z normami ustalonymi przez SNiP. Ale w pogoni za szybkością instalacji lub wykorzystywaniem siły roboczej niewykwalifikowanych pracowników można uzyskać system kanalizacji z poważnymi błędami:

 1. Ignorując ustalone normy, nie należy w ogóle zboczyć lub kąt ścieków jest dość mały. Zatem ruch ścieków będzie nadmiernie powolny i cząstki stałe zaczną tworzyć się w rurach. Bardzo szybko doprowadzi to do konieczności oczyszczenia całego systemu kanalizacyjnego, ponieważ jeśli zainstalujesz toaletę, a nachylenie rury nie zostanie wykonane, wtedy nie będzie prawie żadnego spłukiwania, a kał zacznie się rozkładać bezpośrednio w rurach, rozprzestrzeniając zapach w całym domu.

 2. Kąt rury kanalizacyjnej jest zbyt duży. W takim przypadku odpływy przez rury będą się poruszać zbyt szybko, przemywając cząstki stałe, ale nie zabierając ich ze sobą. Ten fakt ponownie doprowadzi do zatkania rur, które będą musiały być regularnie czyszczone.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Przy złym kącie nachylenia przepływ wody nie działa

Nie zaniedbuj norm ustanowionych w SNiP ponieważ zostały one określone na podstawie obliczeń i obserwacji na przestrzeni lat.

Właściwe nachylenie ścieków

Dla tych, którzy nie wiedzą, w jaki sposób dane w dokumentach SNiP są odszyfrowane, należy pamiętać, że wszystkie normy są wskazane w formie ułamków. Na przykład napis 0,03 i 0,008 jest odczytywany w następujący sposób: rura o długości jednego metra od jednego końca wznosi się o trzy centymetry, a druga podnosi się tylko o osiem milimetrów. Jeśli liczba jest tylko jedna, jeden koniec rury znajduje się na zero, a drugi jest podniesiony do określonej wysokości.

Ponieważ rurociąg kanalizacyjny jest znacznie dłuższy niż metr, stosuje się wzór do pomiaru nachylenia, gdzie górny koniec rury jest określany w następujący sposób: na podstawie norm, na przykład, pobiera się trzy centymetry nachylenia, które są mnożone przez całą długość . W rezultacie zostanie ustalone, jak daleko powinien zostać podniesiony górny koniec rurociągu.

Przy długości rury 25 metrów, obliczenia wyglądają następująco: 3 * 25 = 75. Oznacza to, że nachylenie rury kanalizacyjnej powinno mieć 75 centymetrów od jednej krawędzi.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Normy SNiP dla kątów nachylenia rur kanalizacyjnych w zależności od ich średnicy

Ponieważ kanalizacja jest układana nie tylko w domu, ale również jego granice, nachylenie jest utrzymywane w całej rurze. Jednocześnie określa się go w zależności od średnicy rur - im jest mniejsza, tym większe jest nachylenie. Istnieją przypadki, w których niemożliwe jest przestrzeganie zasad, w tym przypadku dozwolone są niewielkie odchylenia. Ale należy wziąć pod uwagę, że w tym przypadku wszystko musi być starannie obliczone, aby nie było problemów z systemem kanalizacyjnym.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć kontakty firm budowlanych, które oferują usługę projektowania i instalacji kanalizacji i zaopatrzenia w wodę. Bezpośrednio do komunikacji z przedstawicielami możesz odwiedzić wystawę domów „Low-rise Country”.

Co robić w przypadku, gdy nie można wytrzymać pożądanego nachylenia

Istnieją przypadki, w których instalacja napotyka trudności, co prowadzi do tego, że kąt nachylenia kanalizacji znacznie różni się od dopuszczalnych norm. W takim przypadku podejmowane są następujące działania:

Jeśli obliczenia pokazują, że możliwe jest odchylenie od podanych norm, należy ułożyć rury, ale jednocześnie wykonać dodatkowe trójniki w pewnej odległości, przez które rury zostaną oczyszczone.

Podczas układania rury nadal stosować się do zaleceń, ale w trudnych obszarach, aby ustalić różnice wysokości, które są organizowane kosztem dodatkowych studni. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie zainstalowanie rury pod odpowiednim kątem. Taka studnia może być jedną lub kilkoma, ale prawidłowe obliczenia i instalacja gwarantują prawidłowe działanie systemu kanalizacyjnego.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Istnieje kilka sposobów uzyskania pożądanego nachylenia rur kanalizacyjnych

W ostateczności, jeśli nie ma sposobu, aby wytrzymać żądane nachylenie i obliczenia pokazują, że praca ścieków pod wpływem grawitacji jest niemożliwa, wtedy trzeba użyć pompy kałowej.To urządzenie może być zainstalowane zarówno w lokalnej gałęzi kanalizacji, jak iw całym systemie.

Podczas układania rur z tworzywa sztucznego można być pewnym, że będą one musiały być czyszczone znacznie rzadziej niż rury żeliwne, ponieważ gładka wewnętrzna powierzchnia ścian zapewnia ślizganie się ciał stałych.

Wytrzymaj kąt

Określenie kąta nachylenia rury kanalizacyjnej jest tylko połową bitwy. Główna trudność polega na tym, aby wytrzymać to podczas instalacji, dla której stosuje się specjalny poziom z goniometrem.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Poziom z elektronicznym kątomierzem

Jeśli z jakiegoś powodu kątomierz nie działa, ale doświadczeni mistrzowie mogą wytrzymać żądane nachylenie i używając zwykłego poziomu. Aby to zrobić, istnieje kilka metod, a dla każdego z nich należy wykonać małe przygotowanie:

 1. Na ścianie narysowana jest linia ukośna, odpowiadająca wybranemu zboczu. Nanoszony jest na niego poziom, a na jego obszarze znajduje się znak w obszarze pęcherzyka powietrza. Następnie rura jest ustawiana zgodnie z położeniem bańki. Metoda nie jest bardzo niezawodna, ponieważ umożliwia pewien błąd.

 2. Przy użyciu poziomu miernika stosowana jest specjalna wykładzina, która będzie odpowiadać kątowi nachylenia.

Przykład użycia „zmodyfikowanego” poziomu w filmie:

To może być interesujące! W artykule pod następującym linkiem przeczytaj o ściekach betonowych pierścieni.

Przygotowanie do pracy

Przed przystąpieniem do instalacji systemu kanalizacyjnego należy przygotować następujące narzędzia i materiały:

 • rury z tworzyw sztucznych o przekroju 5 i 10 centymetrów;

 • elementów, które zostaną użyte do połączenia rur;

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

rur i elementy łączące do instalacji ścieków
 • mankietów do uszczelniania połączeń;

 • klej przeznaczony do klejenia tworzyw sztucznych;

 • Znacznik
 • , taśma miernicza, poziom i piła; cement
 • 1.

Jeśli system kanalizacyjny nie jest nowy, ale rekonstrukcja jest przeprowadzona, przed przystąpieniem do instalacji należy przestudiować starą konstrukcję lub zrobić jej zdjęcie. Następnie musisz zaplanować instalację nowego systemu:

 • rysunek zostanie narysowany na papierze milimetrowym, który wyświetla wszystkie punkty okablowania, łazienki, odległości i piony są oznaczone;

 • sprawdza się, czy nowy plan pokrywa się z już istniejącym systemem kanalizacji;

 • następnie dokonuje się obliczeń i określa ilość potrzebnego materiału.

Na naszej stronie można znaleźć kontakty firm budowlanych, które oferują usługę przebudowy i przebudowy domów. Bezpośrednio do komunikacji z przedstawicielami możesz odwiedzić wystawę domów „Low-rise Country”.

Jak wybrać rury

Przy wyborze rur należy zwrócić uwagę na ich kolor - kanał jest pomalowany na szaro. Inna średnica sekcji sugeruje, że każdy typ jest zaprojektowany do wykonywania poszczególnych funkcji.

Jeśli zrekonstruowany zostanie istniejący system kanalizacyjny i nie było żadnych skarg na pracę, to najprostszym sposobem porównania średnicy starych rur z nowymi jest to, że błędy są praktycznie wykluczone.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

W zależności od przeznaczenia rury kanalizacyjne i trójniki mają różne średnice

Ponadto podczas instalacji należy wziąć pod uwagę, które urządzenia gospodarstwa domowego będą połączyć się z systemem. Aby spuścić wodę ze zmywarki i pralki, wystarczy jej średnica 2,5 cm, do łazienki i prysznica potrzeba 3,5 cm. Ogólnie rzecz biorąc, rury nie mają więcej niż 5 centymetrów średnicy w całym domu, ale dla pionu trzeba będzie kupić rurę o przekroju 11 centymetrów.

Aby nie kupować dodatkowych materiałów lub dokonywać błędnych obliczeń, najlepiej jest zmierzyć stare rury i dokonać odpowiedniego zakupu. Ponadto zgodnie ze starym projektem kupuje się taką samą liczbę elementów łączących.

To może być interesujące! W artykule na poniższym linku przeczytaj o systemie odwadniania i kanałach burzowych na stronie.

Wykonanie pracy

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych można przejść bezpośrednio do instalacji. Przede wszystkim musisz zdemontować stary system. Prace prowadzone są w następujący sposób:

 • Po pierwsze, identyfikowane są obszary problemowe, w których trzeba będzie wykonać dodatkowe prace. Może to być miejsce, w którym rura przechodzi przez ścianę.

 • Dłuto rozpoczyna demontaż żeliwnych rur za pomocą dłuta. Jednocześnie niemożliwe jest zezwolenie na uderzenie żeliwa w główną drogę systemu kanalizacyjnego. W przeciwnym razie może zakończyć się niepowodzeniem.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Praca ze ściekami żeliwnymi nie jest najbardziej estetycznym spektaklem
 • Jeśli nie przewiduje się wymiany głównego pionu, a następnie odcina się go za pomocą szlifierki.

Po przeprowadzeniu demontażu prace są zatrzymywane do momentu całkowitego schłodzenia węzłów łączących.

Montaż nowoczesnych rur z tworzyw sztucznych można wykonać na dwa sposoby.

Instalacja rur z tworzywa sztucznego z klejem

 • rury są cięte na kawałki o wymaganej długości; krawędzie

 • są czyszczone papierem ściernym; >

 • odtłuszcza krawędzie;

 • rury są sprawdzane pod kątem zgodności;

 • klej jest nakładany we właściwych miejscach;

 • elementy przetworzone są ze sobą połączone;

 • gdy dwie rury są ściśnięte, powstaje wałek przypominający ciekły miód w kolorze;

 • Klej

  schnie w ciągu godziny.

Instalacja rur z tworzyw sztucznych przez spawanie

 • instalacja rozpoczyna się również od cięcia rur o żądanej długości i ściągania izolacji;

 • urządzenie lutujące nagrzewa się do temperatury nie niższej niż 260 stopni;

 • złącza i rura są zamocowane na lutownicy;

 • części są podgrzewane do wymaganej temperatury;

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje 2

Spawanie rur z tworzyw sztucznych 8 9
 • rur jest połączonych w ogrzewanych miejscach;

 • szwy są sprawdzane pod względem integralności.

To może być interesujące! W artykule na poniższym linku przeczytaj o studni dla kanałów burzowych.

Ważne informacje dotyczące instalacji

Ważne jest, aby rozpocząć instalację systemu kanalizacji od górnych punktów. W ten sposób łatwiej będzie utrzymać pożądane nachylenie. Jednocześnie gniazda powinny znajdować się naprzeciwko przepływu ścieków. Przez cały czas wykonywania wszystkich prac kontrolowany jest kąt nachylenia rur kanalizacyjnych. Odbywa się to albo za pomocą poziomu lub znaków na ścianie.

Ponieważ stary system kanalizacyjny jest wykonany z rur żeliwnych, naturalne jest, że nowoczesne rury z tworzyw sztucznych będą w niektórych miejscach łączone ze starymi żeliwnymi. W tym celu stosuje się specjalne kształtki, za pomocą których rura z tworzywa sztucznego jest wkładana w odcinek rury żeliwnej w pozycji pionowej.

Podczas instalacji systemu kanalizacyjnego najważniejsze jest zwrócenie uwagi na obszary, w których rura leżąca w pozycji poziomej jest połączona z podstawą pionową. W tym przypadku nie można wykonać tego połączenia pod kątem 90 stopni. Aby system działał idealnie i nie powstały żadne siły turbulencji podczas przepływu wody, dwa przejścia są wykonane w postaci kolan, które są w pozycji nachylonej pod kątem 45 stopni.

Kąt rury kanalizacyjnej w prywatnym domu - co powinno być: SNiP, obliczenia, instrukcje

Używanie dwóch adapterów o nachyleniu 45 ° do przesuwania rury od pionu do poziomu

Wyraźnie o niuansach projektowania i instalacji kanalizacji w kraju Zobacz następujący film w domu:

To może być interesujące! W artykule pod następującym linkiem przeczytaj o kanalizacji w prywatnym domu.

Wniosek

Na pierwszy rzut oka instalacja rur kanalizacyjnych jest dość prosta. Ale bez dostępności odpowiedniej wiedzy i doświadczenia nie gwarantuje się pożądanego rezultatu i prawidłowego działania całego systemu. Jeśli wiesz, jak prawidłowo obliczyć kąt nachylenia kanału i utrzymać go podczas instalacji, cały system będzie działał niezawodnie i bez awarii.

Szukaj

Powiązane artykuły