Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Jakikolwiek projekt ogrzewania prywatnego domu, biura lub mieszkania nie rozpoczyna się od zakupu dobrego sprzętu, jak uważają niektórzy użytkownicy, ale od stworzenia projektu. Zawiera szczegółowe obliczenie zużycia energii, wybór rodzaju paliwa, lokalizację nagrzewnicy, okablowanie, komponent itd. Dostawy ciepła są szczególnie autonomiczne - jest to odpowiedzialny biznes, trudny, nie toleruje błędów. Wymiary domu nie odgrywają tutaj roli, konieczne jest zaprojektowanie systemu grzewczego przed jego instalacją, aby uniknąć problemów zarówno z władzami miejskimi, jak iw świetle własnego bezpieczeństwa.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Tak wygląda wizualizacja komputerowa systemu grzewczego

Co zawiera system ogrzewania

Ogrzewanie jest uważane za kluczowy element całego systemu kocioł. Jego wybór opiera się na wyborze mocy, która jest obliczana na podstawie konkretnych wymiarów budynku, w którym zostanie zainstalowany. Lub raczej całkowita powierzchnia jest dzielona przez gęstość mocy jednostki. Oblicza minimalną moc kotła. Wskaźniki te muszą dodać 25 procent dla optymalnego obciążenia, pozostawiając niewielką rezerwę mocy dla nieprzewidzianych sytuacji.

Nowoczesne kotły będące częścią projektu ogrzewania domu są wyposażone w elektroniczny system odpowiedzialny za działanie i funkcjonalność urządzenia. Oprócz kotła projekt obejmuje okablowanie z rur, grzejników, pomp i innych elementów.

Można je łatwo kupić w wyspecjalizowanych sklepach, ich asortyment jest duży, materiały, z których są wykonane, mogą być bardzo różne, także systemy sterowania „oszukane”. Różnią się mocą, właściwościami, ocenami marki, jakością i kosztami.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Akcesoria do systemów grzewczych są wykonane z różnych materiałów

Zalecenia dotyczące wyboru kotła

Rodzaj kotła zależy od paliwa na którym będzie działać. W związku z tym musisz wybrać ten, który jest odpowiedni dla funkcjonalności i możliwości pieniężnych.

Gaz

Najbardziej pożądane i niedrogie urządzenie (i rodzaj ogrzewania). Nie zawsze nadaje się tylko do tych miejscowości, do których magistrala gazowa nie została jeszcze podłączona. Ale nawet w tym przypadku możesz dodatkowo zainstalować gasholder.

Wybierając ten typ kotła i ogrzewania, musisz zrozumieć, że wymaga on terminowej i stałej konserwacji. Musi świadczyć specjalistyczne usługi.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Kocioł gazowy w systemie grzewczym

Paliwo stałe

Zazwyczaj jest wybierany podczas instalacji gazu nie okazuje się przy braku zgazowania lub w obecności innego paliwa. Zaletą takiego kotła jest niezależność od scentralizowanego gazociągu, a tym samym brak możliwych zakłóceń ciśnienia. Minus - potrzeba terminowego zakupu paliwa stałego i budowa specjalnego miejsca do jego przechowywania.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Kocioł na paliwo stałe w sekcji

W sprawie paliwa płynnego

Projekt ogrzewania w wiejskim domu na kotle opalanym olejem jest łatwy jeśli właścicielowi brakuje funduszy. Ten kocioł zasilany jest paliwem płynnym - olejem napędowym, którego nie można nazwać tanią. Oprócz wysokich kosztów chłodziwa, taki projekt przewiduje kopanie dołu dla zbiornika, do którego będzie pompowany silnik wysokoprężny. Nie należy zapominać, że taki system grzewczy jest wysoce wybuchowy. Przed użyciem wskazane jest zważenie wszystkich zalet i wad - być może system z kotłem gazowym i uchwytem na gaz będzie bardziej ekonomiczny.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Praca kotła na paliwo ciekłe
Na naszej stronie internetowej można znaleźć kontakty firm budowlanych, które oferują usługi izolacji domu. Bezpośrednio do komunikacji z przedstawicielami możesz odwiedzić wystawę domów „Low-rise Country”.

Elektryczny

Ogrzewanie elektryczne jest zwykle podzielone na dwa typy: woda i powietrze. Jeśli w pierwszym przypadku woda lub inny płyn przenoszący ciepło jest ogrzewany elektrycznie, w drugim przypadku taki system będzie w stanie przekształcić prąd elektryczny w energię cieplną bez użycia zasobów wodnych, innymi słowy, bezpośrednio.

W każdym razie ta opcja ogrzewania nie może być nazywana najbardziej ekonomiczną, pomimo wysokiej wydajności urządzeń elektrycznych.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Elektryczne kotły grzewcze

Projekt i wykonanie prac związanych z aranżacją systemów grzewczych

Wykonanie projektu ogrzewania domu prywatnego , nie możesz popełniać błędów, nawet najmniejszych. Najmniej mogą się manifestować - dodatkowe koszty gotówkowe, aby je wyeliminować. Większe budynki wymagają więcej czasu na obliczenia, planowanie i przyciąganie wielu specjalistów, w tym specjalistów sąsiednich. Ale nawet małe domy mogą zostać utracone na wiele sposobów, jeśli kwestię stworzenia projektu podejmie się powierzchownie lub nie poważnie.

Nawet ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego na własną rękę, nie odważą się wyposażyć systemu grzewczego bez wstępnych obliczeń, rysunku roboczego, szkicu systemu ogrzewania jako całości.

W każdym przypadku procedura aranżacji systemu ogrzewania jest następująca:

 1. Opracowanie i szczegółowe obliczenie projektu w szczegółach.

 2. Zakup niezbędnego sprzętu do rur i komponentów.

 3. Prace instalacyjne i budowlane oraz praca pod ścisłym nadzorem specjalistów.

 4. Odbiór ukończonej pracy przez odpowiednie służby.

 5. Pierwsze uruchomienie, eliminacja braków, jeśli to konieczne.

 6. Ostateczne uruchomienie i akceptacja projektu przez użytkownika - dostawa gotowego dzieła.

 7. Sporządzenie umowy na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz, w razie potrzeby, przeprowadzenie całego zakresu napraw.

Koszt i rodzaj projektu zależą od lokalizacji regionu, warunków klimatycznych, wielkości ogrzewanego obszaru, złożoności prac instalacyjnych i budowlanych, wykorzystania sprzętu i specjalnego sprzętu.

Jeśli rozwój projektu grzewczego można powierzyć tylko wyspecjalizowanym specjalistom, wybór rodzaju paliwa, a tym samym rodzaju kotła, jest Twoim zadaniem. Jeśli jednak pojawią się wątpliwości, konsultacje specjalistów będą zbędne.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Projekt roboczy obejmuje nie tylko dystrybucję ogrzewania do pomieszczeń - są to obliczenia i obliczenia sprzętu
To może być interesujące ! W artykule na poniższym linku przeczytaj o zużyciu gazu do ogrzewania domu o powierzchni 200 m2.

Który wewnętrzny system ogrzewania preferuje

Projekt ogrzewania domu na wsi opiera się nie tylko na wyborze rodzaju nośnika energii i kotła, ale także na rodzaju doprowadzanego ciepła do pomieszczenia. Jest ich kilka.

Podgrzewanie wody

Najbardziej popularny, niezawodny i wydajny system dostarczania ciepła dla większości użytkowników. Jest to system (zamknięta pętla), wzdłuż którego porusza się gorąca woda (stale), pokoje ogrzewające. Funkcję nagrzewnicy pełni kocioł, do którego podłączona jest instalacja rurowa, która przylega do grzejników. To on jest odpowiedzialny za ogrzewanie wody i dostarczanie jej do każdego grzejnika.

Po oddaniu ciepła, woda, która została już ochłodzona, wraca do kotła, ogrzewa się do wymaganej temperatury i ponownie powtarza cykl technologiczny.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Ogólny obieg grzewczy

W tym miejscu można użyć dowolnego rodzaju kotła, który zasilany jest dowolnym rodzajem paliwa. System podgrzewania wody jest podzielony na dwie podgrupy, zależnie od rodzaju ruchu chłodziwa:

Naturalna cyrkulacja

Tutaj woda przemieszcza się przez rurociąg bez żadnego nacisku urządzeń mechanicznych. Efekt ten uzyskuje się tylko poprzez prawidłową instalację wszystkich elementów magistrali grzewczej - wszystkie rury muszą być umieszczone pod pewnym kątem nachylenia. W przeciwnym razie system nie będzie działać.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Naturalny dopływ wody przez rury do grzejników

Wymuszony ruch nośnika ciepła

Łatwiejszy w użyciu i instalacji. Pełni tę samą funkcję, ale za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Tutaj można umieścić rury i przewody, jak chcesz. Jedynym wymogiem dla tego systemu jest instalacja dodatkowego źródła zasilania (gniazda) dla pompy.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Wymuszone dostarczanie ciepłej wody przez system
To może być interesujące! W artykule na poniższym linku przeczytaj o ogrzewaniu powietrza.

Ogrzewanie powietrzne

Ten projekt można przeprowadzić tylko podczas budowy domu. Rozmieszczenie już zbudowanego budynku będzie nadmiernie kosztowne, ponieważ technologia ta zapewnia rozmieszczenie kanałów powietrznych (wykonanych z metalu, plastiku lub tekstyliów), przez które dostarczane jest powietrze ogrzewane przez generator ciepła.

Zdarza się wymuszone i grawitacyjne. Naturalna wymiana powietrza zachodzi zgodnie z prawami fizyki - ciepłe powietrze unosi się do góry, zimno spada. Metoda wymuszona różni się od poprzedniej tym, że przepływ powietrza porusza się z powodu instalacji urządzeń wentylacyjnych.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Aby zorganizować ogrzewanie powietrza, konieczne jest dokładne obliczenie schematów przepływu ciepłego i zimnego powietrza

Elektryczny

Ta technologia zapewnia instalację:

 • konwektorów elektrycznych;

 • grzejników fal podczerwonych;

 • systemów ogrzewania podłogowego .

Aby osiągnąć maksymalny efekt, przytulny mikroklimat, zaleca się połączenie kilku urządzeń elektrycznych w jednym projekcie ogrzewania domu.

Tego rodzaju ogrzewanie nie może być uznane za ekonomiczne, opłaty za energię elektryczną będą koniecznie wzrastać. Jeśli nie jest to przystępne, powinieneś wybrać tańszą metodę ogrzewania.

Projekt ogrzewania domu prywatnego, projektowanie systemu grzewczego dla domu wiejskiego, przykłady obliczeń, zdjęcie

Podgrzewanie wody z kotła elektrycznego

Co zawiera profesjonalnie zaprojektowany system ogrzewania

Zamawianie projektu od specjaliści firmy, klient musi otrzymać:

 1. stronę tytułową z oryginalną pieczęcią organizacji.

 2. Nota wyjaśniająca (niezawodnie) do utworzonego projektu.

 3. Plan okablowania komunikacyjnego (ogólnie).

 4. Plan wysokości tego samego układu.

 5. Szacunki: dla projektu, materiałów, rodzajów pracy i ich kosztów.

 6. Specyfikacja materiałów i specjalnego wyposażenia.

 7. Projekt jako szczegółowy szkic.

 8. Rysunek z dokładnymi detalami i wymiarami wszystkich głównych i drugorzędnych węzłów.

 9. Plan okablowania mediów, punktów połączeń i połączeń.

Przed utworzeniem projektu inżynier powinien przybyć na miejsce i dokonać niezbędnych pomiarów oraz sporządzić wstępny rysunek. Po zawarciu umowy z klientem uwzględniane są wszystkie możliwe opcje, z uwzględnieniem preferencji i życzeń klienta. Każdy klient ma prawo zażądać od firmy projektowej kopii projektu w formie elektronicznej lub zażądać jego kopii w formie papierowej.

Tam, gdzie mogą występować błędy w organizacji ogrzewania domu, jest to szczegółowo opisane w tym filmie:

To może być interesujące! W artykule pod poniższym linkiem przeczytaj, jaki rodzaj ogrzewania jest lepszy w prywatnym domu.

Wniosek

Zwracając się do odpowiednich firm, klient nie tylko oszczędza pieniądze, ale także otrzymuje gwarancję, że jego system ogrzewania będzie działał prawidłowo, przez długi czas i funkcjonalnie. Nie będzie konieczne przerabianie niczego, a co najważniejsze - nie bój się o życie swoich bliskich.

Szukaj

Powiązane artykuły