Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

Grodzice są używane do wzmacniania i wzmacniania zboczy, dołów, konstrukcji inżynierskich lub hydraulicznych. W rzeczywistości jest to solidna sztuczna ściana, która zapobiega ewentualnemu przemieszczeniu gleby. Może wytrzymać duże obciążenia, nie jest narażony na negatywne skutki wilgoci, ekstremalnych temperatur i tak dalej. Jest szeroko stosowany w pobliżu różnych obszarów wodnych w celu ochrony przed zalaniem budynków.

Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

Jeśli konieczne jest wykopanie wykopu na niestabilnych glebach, ścianka szczelna chroni przed możliwym przemieszczeniem gleby

Jakie jest ogrodzenie używane do

W procesie wznoszenia budynków na nierównych lub niestabilnych glebach może dojść do załamania się zbocza lub ścian wykopu, ruchu gleby i penetracji wód gruntowych na plac budowy, co może uszkodzić sąsiednie budynki. Aby zabezpieczyć pracowników, używa się sprzętu i ogrodzenia placu budowy. Są niezastąpione w przypadkach, gdy konieczne jest wzmocnienie gleby, zwłaszcza w pobliżu wszelkich zbiorników wodnych, w celu ochrony obiektów przed następującymi sytuacjami:

 • erozja banków;

 • wymazy18 i zapadanie się skał;
 • zamulenie i spłycenie;

 • zwiń zbocze nadbrzeżne.

 • w celu zapewnienia ochrony przed ruchami podłoża .

Wszystkim takim zjawiskom można wcześniej zapobiec i chronić je za pomocą kołków. Ta technologia jest uważana za jedną z najlepszych ze względu na jej prostotę i wydajność. Montaż języków zajmuje mało czasu, a samo ogrodzenie wyróżnia się wysoką wydajnością, trwałością, odpornością na wszelkiego rodzaju obciążenia (rozciąganie, zginanie, statystyki). Koszt budowy ściany jest niższy niż na przykład przy użyciu wierconych pali. Podkładki są wielokrotnego użytku, można je zdemontować i użyć na innych przedmiotach, co czyni je opłacalnymi.

Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

Kołki są wykonane z metalu o wysokiej wytrzymałości i mogą być używane wielokrotnie

Zakres

Kołki są najbardziej skuteczne , prefabrykowane i opłacalne ogrodzenie, więc ten projekt jest używany wszędzie. Może to być ścianka szczelna wykopu, co pozwala na tworzenie wodoszczelnych i całkowicie uszczelnionych ścian. Może służyć do wzmocnienia dróg dojazdowych do strefy podmiejskiej, nasypów, stoków. Jest szeroko stosowany jako wzmocnienie i układanie nasypów i linii brzegowych.

Często ogrodzenie służy do układania obiektów hydraulicznych. W niektórych przypadkach służy do wysokiej jakości ochrony komunikacji. Dzięki niemu możesz wyposażyć się w wysypiska śmieci, kolektory ściekowe i tak dalej.

Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

Podczas prac budowlanych w pobliżu wody często nie ma alternatywy dla kołków
Na naszej stronie można znaleźć kontakty firm budowlanych, które oferują usługę zbudowane ogrodzenia i ogrodzenia. Bezpośrednio do komunikacji z przedstawicielami możesz odwiedzić wystawę domów „Low-rise Country”.

Ogrodzenie z kołków

Ogrodzenie to oddzielne elementy (grodzice), które są połączone w jeden projekt. Z boków wszystkich elementów znajdują się rowki, które pozwalają łatwo i szybko połączyć je w jeden projekt.

Stosy mogą być wykonane z różnych materiałów, które różnią się trwałością i właściwościami:

 • Plastik . Wykonane są z kompozytów i PCW, nadają się do wielokrotnego użytku, ale w większości przypadków są instalowane jako stałe elementy ogrodzenia obiektów przybrzeżnych. Są uważane za niedrogie, ale nie są zbyt trwałe.

  20
 • Beton zbrojony . Instaluje się tylko raz. Różnią się energochłonną instalacją, nieopłacalnym demontażem. Może być używany jako dodatkowe wzmocnienie fundamentu. 20
 • Drewniane . Niedroga, ale niepraktyczna opcja. Z czasem gnicie spowodowane wpływem wilgoci jest używane tylko raz. Nie można go stosować jako fundamentu wzmacniającego.
 • Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

  Grodzice mogą być wykonane z różnych materiałów, ale nie wszystkie z nich mogą być korzystne w użyciu
  • Metaliczny . Najbardziej ekonomiczna, trwała, wszechstronna i funkcjonalna opcja. Produkowane ze stali stopowych lub wysokowęglowych. Wielokrotnego użytku, łatwy w instalacji, lekki, kompaktowy, wysoki na obciążenia statyczne, wysoka wytrzymałość.

  W większości przypadków używany jest język profilu, ale jest też metal rurowy. Jest to grubościenne rury o dużym przekroju, które są puste wewnątrz. Mają wysoką nośność i są bardzo stabilne. Stosowany na glebach niestabilnych, gdzie występują duże obciążenia konstrukcji.Może być łączony z językiem profilowanym dla maksymalnego wzmocnienia obszarów.

  Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

  Instalacja ścianki szczelnej rur
  To może być interesujące! W artykule pod następującym linkiem przeczytaj o ogrodzenia budowlane.

  Technologia ogrodzenia

  Konstrukcja grodzicy odbywa się przy użyciu tej samej technologii. Proces zanurzania i budowy niezbędnej ściany odbywa się zgodnie z obliczeniami, które są wskazane w odpowiednim projekcie. Sam projekt jest zalecaną metodą mocowania, głębokością ogrodzenia i rodzajem kołka. Przed obliczeniami projektowymi konieczne jest przeprowadzenie hydrotechnicznej oceny gleby

  Instalacja jest przeprowadzana zgodnie z następującą zasadą:

  • oznaczenie i dalsza instalacja specjalnych przewodników;

  • sprzęt jest dostarczany, może być wymagane wiercenie;

  • elementy są zanurzone w ziemi, zainstalowane w ich miejscach;

  • mocowanie zgodnie z przygotowanym projektem.

  Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

  Montaż ścianki szczelnej jest częściej przeprowadzany za pomocą specjalnego wyposażenia

  Pale można zanurzać kilkoma metodami. Jedną z opcji są specjalne ustawienia wcięć. W innym przypadku używane są wibracyjne kafary. Można również użyć młota hydraulicznego. Jazda jest uważana za najtańszy sposób nurkowania, ale ma negatywne strony - ruch naziemny, uszkodzenia struktur znajdujących się w pobliżu. Dlatego nie nadaje się do użytku w pobliżu kompleksów przemysłowych lub w miastach. Najbardziej delikatnym sposobem jest wgłębienie, można go stosować w warunkach gęstego budynku. Zanurzenie wibracji jest odpowiednie dla miękkich gleb, może być stosowane prawie wszędzie, różni się wydajnością.

  Ten film pokazuje, w jaki sposób wykonuje się instalację w stosie metodą wibracyjnego zanurzenia:

  Do montażu pali używa się specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, które można stosować nawet w małe przedmioty. Minimalizacja obciążenia gleby i uproszczenie wbijania pali są wykonywane przy użyciu technologii pomocniczych, na przykład wiercenia prowadzącego. Możliwe jest również uproszczenie przepływu pracy poprzez pranie z wykorzystaniem urządzeń hydraulicznych. W niektórych przypadkach stosuje się nurkowanie kombinowane. Często przy układaniu dołów używano zabrika desek, która później pełni funkcję deskowania do betonowania. Do zabirki wykorzystywana jest deska obrzeża lub blacha stalowa, w przypadku stosowania na glebach z dużą ilością wód gruntowych należy dodatkowo dbać o ścieki.

  W niektórych przypadkach może być konieczne wzmocnienie gotowej ściany. Aby to zrobić, mogą zainstalować ukośne podpory, które podpierają pale, podczas gdy one same spoczywają na płycie fundamentowej lub dnie wykopu. W innych przypadkach konieczne jest użycie przekładek w postaci belek poziomych, które opierają się o ściany i nie pozwalają na przewrócenie się. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest użycie pasa dystrybucyjnego - są to poziome belki, przymocowane do rowków wokół obwodu, wzmacniające ścianę i rozkładające obciążenie.

  Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

  Grodzice w razie potrzeby są wzmocnione dodatkowymi belkami i rozpórkami
  To może być interesujące! W artykule na temat Poniższy link mówi o poręczy balkonu.

  Technologia montażu

  Praktycznie nie ma różnic między technologią zanurzenia w wibracji i uderzenia. Jedyną różnicą są cechy działania załączników. Chusta i sekwencja są absolutnie identyczne.

  Instalacja ogrodzenia odbywa się zgodnie z następującą technologią :

  • Materiał jest dostarczany do obiektu;

  • za pomocą dźwigu, język jest rozmieszczony na obwodzie obiektu budowlanego,

  • oznaczenie konturu jest wykonywane, używane jest urządzenie do palowania;

  • sling i przenoszenie języka do miejsca instalacji;

  • na kołku , głowica jest zamontowana na tłoku, ogrodzenie jest umieszczone na miejscu ;

  • język pionowo wyrównany , wykonywane jest nurkowanie z przewodnikiem;

  • procowanie jest rozmontowywany, język jest zanurzony do głębokości określonej w projekcie.

  Tak więc każdy kołek jest zanurzony. Robot jest utrzymywany do czasu otrzymania zamkniętego ogrodzenia wokół obwodu dołu.

  Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

  Gdy wszystkie kołki są zakopane w ziemi, możesz zacząć kopać dół bez obawy o zawalenie się jego ścian

  Obliczenia i koszt ogrodzenia

  Obliczenia są wymagane, aby określić konfigurację, rozmiar ściany i dodatkowe wzmocnienie. Pozwoli to uzyskać niezbędną siłę i stabilność całej konstrukcji.Obliczenia uwzględniają wskaźniki efektu przechylania, wytrzymałość ścian oporowych, współczynnik pracy konstrukcji w glebie i niezawodność ściany. Te ostatnie mogą mieć różne różnice w zależności od rodzaju ogrodzenia i właściwości gleby.

  Przy określaniu wytrzymałości brana jest pod uwagę wytrzymałość miernika na ścianę, opór rurociągu, rezystancja standardowa i współczynnik pracy konstrukcji w gruncie. Ostatnim wskaźnikiem jest stabilność zamków do zerwania, gdzie uwzględniane są obciążenia poziome, siła promieniowa, współczynnik warunków pracy i standardowa stabilność zamków do zerwania (różni się w zależności od rodzaju stali).

  O instalacji bezpiecznego wykopu pod pióro i wpust:

  Ostateczny koszt wykopu zależy od wielu ważnych czynników. Przede wszystkim bierze się pod uwagę rodzaj użytego materiału, na przykład deski, rury, pale metalowe, język „Larsen”. Na koszt wpływa również rodzaj używanego sprzętu (kafara), który jest używany do napędzania kołka. Główną pozycją wydatków jest ilość wykonanej pracy. W tym przypadku całkowity koszt może zostać zwiększony w wyniku konieczności użycia płyt oporowych wzdłuż obwodu, które działają jako podpory dla wzmocnienia ściany.

  Rowek do rowków, technologia, konstrukcja, ceny w Moskwie

  Elementy metalowego języka trzymają się razem jak puzzle
  To może być interesujące! W artykule na temat Poniższy link zawiera informacje na temat ogrodzeń i ogrodzeń kwiatowych.

  Krótko o głównej rzeczy

  Grodzice są trwałym i trwałym rozwiązaniem do układania dołów budowlanych i wzmacniania brzegów w pobliżu wody. Takie wzmocnienie ścian wgłębień pozwala im wytrzymać duże obciążenia, a same kołki nie boją się wpływu wilgoci, wysokich lub niskich temperatur. Jest uważany za jedną z najbardziej ekonomicznych opcji, ponieważ niektóre rodzaje kołków można stosować wielokrotnego użytku. Istnieją również kołki, które są instalowane tylko raz. Do produkcji języka używa się metalu, drewna, plastiku lub betonu zbrojonego. W zależności od użytego materiału zmienia się charakterystyka samego ogrodzenia. Przed użyciem obliczenia są przeprowadzane, aby pomóc osiągnąć najlepszy wynik.

  Szukaj

  Powiązane artykuły