Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Suche linie definicji naukowej stanowią, że wentylacja domu prywatnego jest procesem specjalnie zorganizowanej wymiany powietrza (z łacińskiego ventilatio - airing) w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych budynku, w celu utrzymania wymaganych parametrów sanitarnych i higienicznych środowiska powietrza (skład powietrza, jego czystość, temperatura, wilgotność). Nazywany również wentylacją to zestaw środków technicznych i środków, które zapewniają kontrolowaną cyrkulację powietrza w oddzielnym pomieszczeniu i w całym budynku.

Wynik wszystkich tych słów jest taki sam - aby mieć świeże powietrze w domu, musisz zainstalować dodatkowy sprzęt, a który - przeanalizujemy bardziej szczegółowo.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Ogólny schemat wymiany powietrza w domu

Właściwy układ wentylacji, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak iw budynkach prywatnych, to dużo specjalistów , ponieważ tutaj będziesz musiał wykonać dużą liczbę obliczeń. Jednocześnie właściciele domów prywatnych nie ucierpią, jeśli nauczą się podstaw zasad działania wentylacji - pomoże to przynajmniej w ogólnym zrozumieniu, jaka praca będzie wymagana i jaka będzie jej kwota.

Dlaczego prywatny dom potrzebuje wentylacji

Jakość powietrza musi w pełni zapewnić komfortowy stan ludzkiego ciała. Jest to jednogłośnie zatwierdzone przez GOST i SNiP, które regulują parametry mikroklimatu w pomieszczeniach. Najważniejszymi czynnikami komfortowego mikroklimatu są takie wskaźniki środowiska powietrza, jak: czystość i stopień świeżości powietrza:

 • , temperatura i wilgotność powietrza

 • 191

  .

Aby zapewnić, że wskaźniki te zawsze mieszczą się w dopuszczalnych granicach, wyposażony jest system wentylacyjny w prywatnym domu, którego układ jest obliczany indywidualnie dla każdego indywidualnego przypadku.

Przed wentylacją są dwa główne zadania:

 • usunięcie powietrza do środowiska zewnętrznego z wysoką zawartością pyłu i dwutlenku węgla;

 • przepływ czystego, natlenionego powietrza z ulicy.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

8 powodów do zainstalowania wentylacji

Wymagania dotyczące wentylacji - normy zużycia powietrza

Podstawowymi wskaźnikami do projektowania systemu wentylacji są szybkości przepływu powietrza nawiewanego i wymiany powietrza, zapewniane przez odpowiednie SNiPs:

Szybkość wymiany powietrza lub wentylacji odnosi się do stosunku objętości powietrza dostarczanego w ciągu jednej godziny do objętości pomieszczenia. Parametr wielokrotności charakteryzuje godzinową liczbę aktualizacji powietrza.
 • System wentylacji musi dostarczać powietrze w ilości nie mniejszej niż wymagana do komfortowego pobytu w pokoju ludzi. Dla jednej osoby wynosi 30 m³ / godzinę, jeśli obejmuje powierzchnię ponad 20 m² lub 3 m³ / godzinę, jeśli mniej niż 20 m² jest przeznaczone dla jednej osoby.

 • Dla pomieszczeń mieszkalnych i pokrewnych o określonej funkcjonalności, przepływ powietrza jest określony przez następujące normy:

 1. Do salonu Na metr kwadratowy należy dostarczyć minimum 3 m³ / godzinę.

 2. W łazience i toalecie - 25 m³ / h.

 3. Połączona łazienka ma ponad 50 m³ / h.

 4. Do kuchni - w zależności od rodzaju pieca i liczby palników: podwójny palnik elektryczny i gazowy - 60 m³ / godzinę; cztery palniki gazowe - 90 m³ / h.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Spaliny nad kuchenką gazową jako jedna z opcji wentylacji w kuchni w prywatnym domu

 • Kurs wymiany powietrza w prywatnym domu powinien mieścić się w następujących granicach:

 1. co najmniej jedna objętość na godzinę, jeśli w pokoju są ludzie;

 2. 19

  co najmniej jedna objętość po 5 godzinach (0,2 objętości / godzinę) dla pomieszczeń technicznych.

Uwaga! Te wytyczne są obliczane dla temperatury powietrza w pomieszczeniu +18 ° C i temperatury powietrza zewnętrznego +5 ° C.

Metody obliczania parametrów wentylacji

Dokładna kalkulacja wentylacji w domu prywatnym jest przeprowadzana na specjalistycznym oprogramowaniu, aby pracować, z którym musisz przynajmniej wiedzieć, w jakiej kolejności i jakich danych użyć. Dlatego, aby zrobić to raz i zgodnie z umysłem, trzeba zacząć od opracowania indywidualnego projektu wentylacji prywatnego domu.

Ale wraz z takimi obliczeniami istnieją techniki najprostszych obliczeń, które umożliwią w przybliżeniu oszacowanie niezbędnych parametrów.

 • Według stawek zużycia. Według SNiP zużycie powietrza przez jedną osobę (Vnorm) wynosi w przybliżeniu 60 m³ / h. Stąd, aby obliczyć wydajność wentylacji, stosuje się wzór V = Vnorm * N, gdzie N jest liczbą mieszkańców, którzy mieszkają przez cały czas.

 • Przez tempo odnawiania powietrza (obliczanie powierzchni). Przepisy SNiP wymagają co najmniej jednogodzinnej aktualizacji powietrza.Jeśli jednocześnie dla komfortu ludzi w jednym pomieszczeniu cyrkulacji powietrza nie wystarczy, użyj wzoru V = K * S * H, gdzie K jest kursem wymiany powietrza, S to całkowita powierzchnia prywatnego domu, H to wysokość sufitu. Wskaźnik krotności waha się od 1 do 3.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Wymagania SNiP dotyczące kursu wymiany powietrza w tabeli

Naturalne i wymuszona wentylacja

Wszystkie systemy wentylacyjne są podzielone na dwa główne typy:

 • Naturalna (konwekcyjna lub naturalna) wentylacja. Cyrkulacja mas powietrza jest tutaj taka sama jak w przyrodzie - pod wpływem ciągu, który jest spowodowany różnicą temperatury, a stąd ciśnienia powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz domu;

 • Sztuczne (wymuszone) system wymiany powietrza, który jest realizowany przez dmuchawy powietrza, takie jak wentylatory lub sprężarki.

Naturalna wentylacja - zasady działania i funkcje

Zasada działania wentylacji naturalnej to konwekcja - ruch ciepłych prądów powietrza do górnej części pomieszczenia i wymiana mas powietrza zimnym powietrzem ulicznym, które płynie od dołu. Oprócz różnicy temperatur, na prędkość obiegu powietrza nadal wpływa prędkość wiatru.

Wcześniej przecieki okien i drzwi były używane do doprowadzania powietrza do domu. Nowoczesne okna plastikowe są jednak pozbawione takich mikropęknięć i konieczne jest zamontowanie zaworów wentylacyjnych w ramie lub ścianach. Z kolei „odpadowe” powietrze opuszcza dom poprzez kanały wylotowe znajdujące się w kuchni, toalecie i innych pomieszczeniach.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Zasada działania wentylacji konwekcyjnej (naturalnej)

Na naszej stronie internetowej można znaleźć kontakty firm budowlanych, które oferują wewnętrzną usługę przebudowy. Bezpośrednio do komunikacji z przedstawicielami możesz odwiedzić wystawę domów „Low-rise Country”.

Przy naturalnej wymianie powietrza odnotowano następujące korzyści:

 • rentowność, ponieważ nie jest wymagane dodatkowe wyposażenie do poruszania się strumieni powietrza;

 • niestabilność;

 • bezproblemowa praca;

 • bezgłośna.

Wady obejmują:

 • słaby kurs wymiany powietrza, nie zawsze w stanie w pełni poradzić sobie z nagromadzeniem nieprzyjemnych zapachów lub kondensacji ;

 • słaba wydajność cyrkulacji z powodu zależności ciągu od wysokości budynku i pory roku;

 • prawie niemożliwe jest kontrolowanie intensywności wymiany powietrza (można użyć klap, ale mogą tylko zmniejszyć apetyt, co oznacza, że ​​nie zawsze pomagają);

 • latem, powietrze prawie się nie porusza, ponieważ temperatura w domu i na zewnątrz w zasadzie wyrównane;

 • a duża odpływ ciepła na ulicy, co znacznie zwiększa koszt ogrzewania;

Jest to ważne! W zimie siła ciągu w kanałach powietrznych wzrasta, ponieważ różnica temperatur z wewnątrz i na zewnątrz staje się znacząca. Prowadzi to do wzrostu strat ciepła do 40% objętości wszystkich strat ciepła w całym domu!
 • podczas instalacji uszczelnionych podwójnie szklonych okien naturalny przepływ powietrza praktycznie ustaje.

 • potrzeba zainstalowania specjalnych zaworów wlotowych w oknach lub ścianach zewnętrznych.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Zawory wentylacyjne - na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia

Cechy sztucznej wentylacji

Cyrkulacja masy powietrza w systemie sztucznej wentylacji są wymuszane pracą urządzeń elektromechanicznych. Świeże powietrze z ulicy przez wlot powietrza wchodzi do urządzenia wentylacyjnego, które rozprowadza powietrze przez pomieszczenia budynku mieszkalnego. Powietrze wylotowe jest siłą wysysane z pomieszczeń i wyrzucane przez kanały wylotowe na ulicę.

Wyposażenie wentylacji wymuszonej cyrkulacji obejmuje następujące elementy:

 • wentylator;

 • filtr czyszczący powietrze;

 • tłumik;

 • nagrzewnica / nagrzewnica powietrza;

 • zawór powietrza.

Nawet w nowoczesnych systemach do wymienionego wyposażenia można dodać rekuperator - urządzenie, które podgrzewa napływające powietrze, wydobywając ciepło z powietrza na zewnątrz.

Podczas instalacji sieci wentylacyjnej będziesz potrzebować:

 • otworów wentylacyjnych; .

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

System wentylacji w inteligentnym domu

Zalety sztucznej wentylacji:

 • autonomiczna praca, niezależnie od warunków środowiskowych (temperatura i ciśnienie, wysokość budynku);

 • możliwość doprowadzenia parametrów powietrza dostarczanego do domu do wymagane wartości, aby stworzyć komfortowy mikroklimat (pylenie, ogrzewanie / chłodzenie, nawilżanie / osuszanie).

Wady wymuszona wentylacja :

 • zmienność wyposażenia technicznego;

 • znaczne wydatki na zakup sprzętu;

 • potrzeba regularnej konserwacji.

Mieszany typ wentylacji

Jeśli nie jest konieczne zorganizowanie wentylacji wymuszonej we wszystkich obszarach domu, można rozważyć opcję z wentylacją mieszaną. Tak zwane wspólne wykorzystanie naturalnego obiegu z instalacją wyciągów mechanicznych i wentylatorów. Zazwyczaj wymuszona wentylacja jest stosowana w kuchni lub w łazienkach, a wymiana powietrza w pozostałych pomieszczeniach odbywa się w naturalny sposób.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

System wentylacji mieszanej

Schematy działania wentylacji

W praktyce rozmieszczanie urządzeń wentylacyjnych w zależności od wykonywanych funkcji zdefiniowano trzy typy wentylacji:

 • Wymuszona wentylacja w prywatnym domu - dostarcza powietrze z ulicy do pomieszczenia. W przypadku montażu podwójnych szyb w domu stosuje się tryb mikrowentylacji lub specjalne zawory. Ale intensywność pobierania powietrza zależy od warunków pogodowych i nie zawsze jest w stanie zapewnić komfortowy mikroklimat. W przypadku sztucznej wentylacji instaluje się dodatkowe kanały i urządzenia wentylacyjne, które oczyszczają powietrze zewnętrzne i ogrzewają je do temperatury pokojowej za pomocą podgrzewacza elektrycznego lub wodnego.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Jak wygląda wentylacja nawiewna w prywatnym domu

 • Wentylacja wyciągowa w prywatnym domu - usuwa „odpadowe” powietrze z domu na ulicę. Jeśli nie potrzebujesz dużej intensywności wymiany powietrza, są one omijane za pomocą naturalnej wentylacji przez gotowe kanały wentylacyjne. Jednak ze względu na oczywiste wady naturalnej wentylacji, częściej wyposażają wymuszone wentylatory wyciągowe. Są one instalowane zarówno w kanałach wentylacyjnych, jak iw przestrzeni sufitu.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Zasada działania wentylacji nawiewnej i wywiewnej

 • Powietrze nawiewane wentylacja wyciągowa w domu - w tym przypadku organizowane są dwa równoległe wielokierunkowe strumienie powietrza. Pierwszym z nich jest dostarczanie do pomieszczenia powietrza nasyconego tlenem, a drugie to wyjście „wydechowego” powietrza na zewnątrz.

Rekuperator

Podczas organizowania wentylacji nawiewno-wywiewnej w domach prywatnych zastosowanie systemów z ogrzewanym powietrzem, zwanych „wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła”, daje znaczne oszczędności.

Rekuperatory dzwonią do central wentylacyjnych wyposażonych w wewnętrzny wymiennik ciepła. Przechodząc przez wymiennik ciepła, powietrze przepływa w pomieszczeniu, które jest wyświetlane na ulicy, ogrzewając wymiennik ciepła. Przez ten sam wymiennik ciepła przechodzi odpowiednio zimne powietrze z ulicy, ogrzewając się przed wejściem do pomieszczenia.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Operacja wentylacji z odzyskiem

To jest ważne! Włączając wymiennik ciepła do układu zasilania i wydechu, możesz zaoszczędzić do 70-90% powietrza w pomieszczeniu z wydajnością cieplną.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Faza działania wymiennika ciepła w trybie wentylacji nawiewno-wywiewnej w domu

To może być interesujące! V artykuł na poniższym linku przeczytaj o obliczeniach wentylacji pomieszczenia zgodnie z wybranym rodzajem systemu.

Cechy wentylacji pomieszczeń prywatnego domu.

Każdy z pomieszczeń prywatnego domu mieszkalnego i technicznego wymaga wysokiej jakości wymiany powietrza, odpowiadającej celowi funkcjonalnemu pomieszczenia. Organizując system wentylacji w domu, należy wziąć pod uwagę te funkcje.

Wentylacja przestrzeni pod podłogą

Podłoża budynków prywatnych charakteryzują się obecnością wilgotnych, niewentylowanych obszarów, które w warunkach wysokiego poziomu wilgoci, braku światła słonecznego i stęchłego powietrza, są ulubionym miejscem dla różnych grzybów. Szybko rozwijające się kolonie mikroorganizmów mają szkodliwy wpływ na konstrukcje drewniane, betonowe i metalowe.

W celu wentylacji podpodłogowego prywatnego domu drewnianego, wentylowane otwory są zorganizowane w piwnicy wokół całego obwodu fundamentu, tworząc naturalny obieg mas powietrza pod podłogą. Wymiary otworów wentylacyjnych dla otworów prostokątnych muszą wynosić co najmniej 100 mm, a dla otworów okrągłych - od 120 mm.Wysokość otworów - w odległości 300 mm od powierzchni gleby.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Przykład wentylacji podpola (piwnica)

Jeśli naturalna wentylacja nie radzi sobie z wilgocią i dusznością, mechaniczne środki wymuszonej wentylacji są używane do pomocy obieg - instalacje wentylatorów umieszczone po przeciwnych stronach. Tryb pracy wentylatorów jest ustalany zgodnie z zadaniem. Mogą pracować przez pół godziny kilka razy dziennie lub być włączeni na dłuższy okres.

Wentylacja górnych pięter

W przypadku stosowania wentylacji naturalnej w dwu- lub trzypiętrowych domach prywatnych głównym problemem są schody, które można uznać za duże kanały wentylacyjne. Wzdłuż schodów na górę wznosi się już „wylotowe” powietrze z pierwszego piętra, co oznacza, że ​​budynek będzie miał różnicę temperatury i wilgotności między dolnym i górnym piętrem.

Projektanci i konstruktorzy rozwiązują ten problem, blokując dostęp powietrza ze schodów na podłogi lub izolując każdy pokój oddzielnie. Ale druga opcja jest praktycznie nieużywana ze względu na jej złożoność, ponieważ w rzeczywistości w każdym pokoju będzie musiała być osobna wentylacja.

Wyraźnie o wentylacji w prywatnym domu na filmie:

Zazwyczaj drzwi ze schodów na podłogę powinny być zamknięte dla normalnego funkcjonowania naturalnej wentylacji

Na poddaszu zawsze konieczne jest zainstalowanie wentylacji wymuszonej, ponieważ normatywny naturalny ciąg nie jest zapewniony ze względu na niską wysokość kanałów wentylacyjnych.

Wentylacja kuchni

W celu wentylacji kuchni przez budowniczych prywatnego domu konieczne jest zapewnienie oddzielnego kanału wentylacyjnego, do którego będzie zasysany strumień powietrza wywiewanego.

Kanał jest wykonany z ocynkowanej blachy stalowej lub innych materiałów nierdzewnych. Powierzchnia kanału powinna być gładka, aby opary tłuszczu z kuchni i sadzy z pieca nie osiadły na nim. Wlot i wylot kanału są chronione kratami.

Podobnie jak w całym domu, cyrkulacja powietrza w kuchni odbywa się w sposób naturalny i wymuszony. Oznacza to, że otwarte otwory wentylacyjne i okna lub kaptur został zakupiony. Ta ostatnia opcja jest wyraźnie preferowana, ponieważ niezdolność naturalnej wentylacji do radzenia sobie z zapachami pojawiającymi się podczas gotowania jest niewątpliwa.

Przykład łączenia naturalnej wentylacji z wyciągiem w kuchni:

Ponieważ kuchenka jest stałym źródłem wystarczająco silnego zapachy, a następnie obszar nad piecem wymaga przede wszystkim wentylacji i to ponad nim znajduje się naturalny kanał wentylacyjny lub okap elektromechaniczny.

Podczas instalowania wentylacji w strefie pieca gazowego, przede wszystkim konieczne jest porównanie liczby palników z objętością przestrzeni powietrznej kuchni. Normy wymagają:

 • dla pomieszczenia kuchennego o pojemności większej niż 8 m³ dozwolone jest zainstalowanie kuchenki z dwoma palnikami;

 • w kuchni o pojemności 12 metrów sześciennych - nie więcej niż trzy palniki;

 • do kuchni 15 metrów sześciennych - 4 palniki.

Jeśli ta norma jest przestrzegana, dobry przepływ powietrza 140 m³ / godzinę jest wystarczający do wysokiej jakości wymiany powietrza między kuchnią a kuchenką gazową i elektryczną - 110 m³ / godzinę.

Wentylacja wanny

Powietrze w wannie ma swoją specyfikę - podczas zabiegów kąpieli wilgotność sięga 100%, a gdy kąpiel nie jest używana, wszystko zależy od jakości wymiany powietrza w pomieszczeniu. Aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie tych problemów, należy zastosować wentylację mieszaną.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Przykład ruchu powietrza w wannie

Ale ponieważ część mechaniczna jest potrzebna tylko na czas kąpieli, jest ona w rzeczywistości wykonana maksymalna naturalna wentylacja i dodatkowe wentylatory. W ten sposób podczas pracy moc wentylowanej instalacji pozwala na wygodne parowanie w wannie, a podczas jej bezczynności naturalna wentylacja napowietrza pomieszczenie.

Technicznie jest to wyrażone w układzie jednego lub dwóch kanałów wlotowych i wlotów, do których jest zainstalowany wentylator (najlepiej z regulowaną liczbą obrotów łopatek).

To ważne! Podczas aranżacji sauny nie należy zapominać o wentylacji podłogi. Aby to zrobić, podłoga jest montowana z desek z odstępem 5 mm między nimi.

Wskazówki, zalecenia, niuanse

Często właściciele domów prywatnych odpychają się od wymogów dotyczących wentylacji własnego domu, zwłaszcza jeśli mogą pociągać za sobą dodatkowe koszty. Prezentujemy pewne nieporozumienia dotyczące wykorzystania środków technicznych w lokalach mieszkalnych.

 • Instalacja klimatyzatora rozwiąże wszystkie problemy z wentylacją.

Klimatyzator jest w stanie zmienić odczyty powietrza, schłodzić lub ogrzać powietrze, osuszyć je. Ale nie tworzy cyklu powietrza.W domu z działającym klimatyzatorem zostanie ustanowiona komfortowa temperatura, ale po kilku godzinach organizm odczuje brak tlenu i nadmiar dwutlenku węgla.

Właściwa wentylacja w prywatnym domu: system i typy

Wraz z klimatyzatorami zawsze jest zamontowana wentylacja

 • Jeśli zainstalujesz wentylator wyciągowy, będzie to dużo dla dobrej wentylacji.

W przypadku montażu podwójnie szklonych okien i drzwi z tworzywa sztucznego nie ma przepływu powietrza, co oznacza, że ​​nie będzie wydechu / usuwania mas powietrza. Po kilku minutach pracy układu wydechowego w pomieszczeniu będzie wytwarzane ciśnienie, które po prostu nie będzie wpychało powietrza do łopatek wentylatora.

 • Okresowe wietrzenie lub otwarte okno do trybu mikroairingu rozwiąże wszystkie problemy.

Kwestia wentylacji nie zostanie w pełni rozwiązana, ponieważ pozostaną wystarczająco duże okresy czasu, w których nie będzie można wentylować domu, na przykład w nocy. Jeśli latem jest to pytanie rozwiązywalne, wówczas mikrowentylacja w okresie zimowym obfituje w przeciągi, które szybko wyczerpują pomieszczenie, nie pozwalając na jego wentylację.

Kilka dodatkowych argumentów przemawiających za zainstalowaniem wysokiej jakości systemu wentylacyjnego w prywatnym domu znajduje się w filmie wideo:

To może być interesujący! W artykule na poniższym linku przeczytaj o plastikowych kanałach powietrznych do wentylacji.

Wniosek

Pomimo dostępności informacji, przeciętny konsument nadal ma poważne obawy, że sprzęt do wentylacji domów jest ogromnym kanałem, ukrytym za sufitami podwieszanymi, brzęczącymi fanami i ogólnie rzecz biorąc, będzie kosztować dużo drogie

Aby zmienić taką opinię, wystarczy raz zobaczyć (i usłyszeć) pracę prawidłowo zorganizowanego systemu wentylacji. Prawda jest taka, że ​​problem nie polega na tym, że niczego nie słyszysz ani nie czujesz, ponieważ brak obcych zapachów i dźwięków jest oznaką jakości sprzętu.

Szukaj

Powiązane artykuły